තමා වෙනස් කළ හැක්කේ තමාටම පමණි.

තමා වෙනස් කළ හැක්කේ තමාටම පමණි.....ඔයත් ආස දෙයක් කැමති දෙයක් කරන්න බෑ කියල පස්සට යන කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන් කියවන්න........ ඕනෙම කෙනෙකුට පුලුවන් තව කෙනෙකුට ඕනෙම දෙයක් කියන්න අපි අවට ඉන්න…

Continue Readingතමා වෙනස් කළ හැක්කේ තමාටම පමණි.

මනුෂ්‍යත්වයේ මල් පිපෙන උදෑසනක් සහ ම්ලේච්ඡත්වය වල පල්ලට යන යුගයකි..!

තුසිත පතිරණ - තබන සටහන මෙසේ උපුටා ගන්නේ අප සමාජයේම තවත් කොටසක අමානුෂික සිතිවල වලට අතුල්පහරක් එල්ල කර ඇති නිසාවෙනි කනගාටු නොවන්න මේ මනුෂ්‍යත්වයේ මල් පිපෙන උදෑසනක් සහම්ලේච්ඡත්වය වල පල්ලට…

Continue Readingමනුෂ්‍යත්වයේ මල් පිපෙන උදෑසනක් සහ ම්ලේච්ඡත්වය වල පල්ලට යන යුගයකි..!

ප්‍රතික්ෂේප වෙලා තියනවද ?

ජීවිතේ කොහෙදි හරි ප්‍රතික්ෂේප වීම ඔබ අත්විඳලා තියනවද ? දෙමවිපියන්ගෙන් , පෙම්වතාගෙන් , සහකාරියගෙන් , යාළුවන්ගෙන් , රස්සාවකින් , සමාජ තලයකින් හෝ කොහේදී හෝ ඔබ ප්‍රතික්ෂේප වෙලා තියනවද ? කාගෙන්…

Continue Readingප්‍රතික්ෂේප වෙලා තියනවද ?