ලංකාවට ඉන්ටනෙට් එන විදිය

ලංකාවට Internet එන්නේ චන්ද්‍රිකා වලින් නම් නෙමෙයි? එහෙනම් කොහොමද? අපි හැමෝම හිතන් හිටියේ චන්ද්‍රිකා වලින් කියලනේ.. එහෙම නෙමෙයි මෙන්න මෙහෙමයි එන්නෙ.චන්ද්‍රිකා වලින් නම් නෙමෙයි. මුහුදු පතුල දිගේ ඇදපු කේබල් කිහිපයක්…

Continue Readingලංකාවට ඉන්ටනෙට් එන විදිය