වෙන්ඩොස් මෘදුකාංග ගැන

Zoom මෘදුකාංගය ගැන සියල්ල

දැනටමත් දන්නවා ඇති zoom කියන්නෙ මොකක්ද කියලා මොකද මෙක ගොඩක් අයගේ කතාබහට ලක්වෙන දෙයක් මෙක කලින් ලංකාවේ ගොඩක් ප්‍රසිද්ධ දෙයක් නෙවෙයි හැබැයි කොරොනා වෛරසය ආවට පස්සේ තමා zoom අපිට නැතුවම…

Continue ReadingZoom මෘදුකාංගය ගැන සියල්ල

Windows 10 හිර වෙනවාද ?

Windows 10 ටික කාලයක් යද්දී හිර වෙන්න ගන්නවා ගොඩක් අයගේ laptop තියන අයට තමා ටිකක් මෙක දරුනුවටම තියෙන්නේ පහලින් දිල තියනවා ඔයාගේ Windows 10 එක speed කරගන්න ක්‍රම ටිකක් Windows…

Continue ReadingWindows 10 හිර වෙනවාද ?

සිංහල type කරමු ලෙසියෙන්ම

කට්ට කාගේන සිංහල type කරන්නේ නැතුව ලෙසියෙන්ම සිංහල type කරන්න පුලුවන් මෘදුකාංගයක්. ලින්ක් එකට ගිහිල්ලා සිංහල type කරන මෘදුකාංගය download කරගෙන ස්ථාපනය කරගන්න. DOWNLOAD

Continue Readingසිංහල type කරමු ලෙසියෙන්ම

පරිගණකයේ දෘඩ තැටිය (Hard Disk) ආයුකාලය පරික්ෂා කරමු

අද කතා කරන්න යන්නේ පරිගණකයේ දෘඩ තැටිය තව කොච්චර කාලයක් බාවිතා කරන්න පුලුවන්ද කියලා බලන මෘදුකාංගයක් ගැන මම පලහන් දිලා තියන වෙබ් පිටුවට ගිහිල්ලා මෘදුකාංගය download කරගේන පරිගණකයට ස්ථාපනය කරගන්න.…

Continue Readingපරිගණකයේ දෘඩ තැටිය (Hard Disk) ආයුකාලය පරික්ෂා කරමු