වෙබ් හොස්ටින් ගැන

Web Hosting එකක් අරන් .com domain එක නිකන් ගමු

ඔයා වෙබ් සයිට එහෙකට hosting එකක් ගන්න හිතාගෙන ඉන්නවා නම් හොදම අවස්ථාව මේක, namecheap එකෙන් ඔයා hosting එකක් ගත්තම නොමිලේ අවුරුද්දක් .com domain එකක් දෙනවා යටින් තියන URL එකට ගිහිල්ලා…

Continue ReadingWeb Hosting එකක් අරන් .com domain එක නිකන් ගමු

WordPress වෙබ් අඩවියක් host කරමු

Debian 10 සංස්කරණයෙන් vps(Virtual private server) එකක් ගන්න Virtual private server මිලදී ගන්න පුලුවන් හොද වෙබ් අඩවි පහලින් දිල තියනවා www.linode.com www.digitalocean.com www.ovhcloud.com www.vultr.com දැන් server එකට LAMP Stack install…

Continue ReadingWordPress වෙබ් අඩවියක් host කරමු

Apache2 Website එකට Domain එකක් Add කරමු

මෙක කියවන්න කලින් මම මුලින්ම දාපු ලිපිය කියවන්න Apache2 වලින් HTML Website එකක් Host කරමු මම ඔයාලට පොරොන්දු උනා Apache2 website එකට domain එකක් දාගන්න විදියිහ ගැන කතා කරනවා කියලා…

Continue ReadingApache2 Website එකට Domain එකක් Add කරමු

Apache2 වලින් HTML Website එකක් Host කරමු

Apache2 වලින් website එකක් හදමු. web එක host කරගන්න VPS (Virtual private server) එකක් මිලදී ගන්න මුලින්ම vps එකක් මිල දිගන්න පුලුවන් වෙබ් එකක් පහලින් දාල තියනවා එකට ගිහිල්ල කැමති…

Continue ReadingApache2 වලින් HTML Website එකක් Host කරමු