ආදරයෙන් පරාජය වීම හෙවත් බූට් එක 💔

ඔබත් අපාරාජිත ප්‍රේමයක උරුමකරුවෙක්ද ? එසේනම් මගේ සුභ පැතුම් ! ලෝකයේ බොහෝ දෙනෙකු ජීවිතයේ එක්වරක් හෝ ප්‍රේමයෙන් පැරදී ඇත. සමහරු කිහිප වරක් ! අද මේ […]

විවාහවීමට සිටින ඔබට උපදෙසක් 💙

ගැහැණු ගති – පිරිමි ගති !  ගැහැනිය සහ පිරිමියා කායික සහ මානසික යන දෙඅංශයෙන්ම ඉඳුරාම වෙනස් දෙදෙනෙකි.  මෙකී අසමානතා ඇති දෙපලක් එක වහලක් යටට වන්නට […]