ශෝටොකාන් කරාටේ (Shotokan Karate)

අද මන් කතා කරන්නේ මන් හදාරන සටන් කලාව ගැන....... ශෝටොකාන් කරාටේ ගැන. ගොඩක් පැරණි සටන් කලාවක් වන මෙයවර්තමානය වන විට විවිධ වූ වෙනස්කම් වලට භාජනය වී ක්‍රීඩාවක් බවට පත් වී…

Continue Readingශෝටොකාන් කරාටේ (Shotokan Karate)

ස්කොට් අඩ්කින්ස් (Scott Adkins)

ස්කොට් අඩ්කින්ස් නොහොත් අපි හැමදෙනාම දන්න යූරි බොයිකා ...... මගෙ ආසම සටන් ශිල්පියා සහ ඔහු වගේ වෙන්න ගොඩක් ආසාවෙන් ඉන්න නිසා ඔහු ගැන කතා කරන්න හිතුනා. ඔහු 1976 ජූනි 17…

Continue Readingස්කොට් අඩ්කින්ස් (Scott Adkins)

Samurai – සිංහලෙන්

සමුරායි යනු ජපානයේ වැඩවසම් සමයේ ජීවත් වූ යුධ කුලයකි.සමුරායිවරුන් සමාජයේ ඉහල තලයක් හෙබවූ අය වේ.සමුරායිවරුන් හෙවත් රනකාමීන් සෑම විටම තම ගරුත්වය ගැන විශේෂ අවධානයක් යොමු කලහ.සමුරායි පෙලපතේ කුඩා ලමුන් කුඩා…

Continue ReadingSamurai – සිංහලෙන්