වැලන්ටයින් නොදුටු අපේ ප්‍රේමය

  • Post category:Love
  • Post comments:7 Comments

මට මගේ පෙම්වතිය හමුවුනේ මා උසස්පෙල පන්තියේ ඉගෙනුම ලබද්දී ය. ඒ මීට වසර තිස් තුනකට පෙර එනම් 1987 වසරේ දීය. එවකට දෙනියාය මැදි විදුහලේ උසස්පෙල ජීව විද්‍යා අංශයේ අප දෙදෙනා…

Continue Readingවැලන්ටයින් නොදුටු අපේ ප්‍රේමය