මෙක කියවන්න කලින් මම මුලින්ම දාපු ලිපිය කියවන්න Apache2 වලින් HTML Website එකක් Host කරමු

මම ඔයාලට පොරොන්දු උනා Apache2 website එකට domain එකක් දාගන්න විදියිහ ගැන කතා කරනවා කියලා

අපිට මුලින්ම ඔනේ කරනවා domain එකක් ඉතින් අද අපි domain name එක ගන්නේ freenom කියන website එකෙන්

මුලින්ම මම දිලා තියන ලින්ක් එකට යන්න : freenom website

Check Availability කියන තැන ඔයාගේ website එකේ domain name එක search කරන්න

දැන් ඔයා search කරපු name එකෙන් domain name ටිකක් එනවා free කියන tag එකත් එක්ක

ඔයාට කැමති එකක් තොරගන්න පුලුවන් (Not available කියන එවා ඔයාට ගන්න බැ)

Get it now! දුන්නට පස්සේ Checkout දෙන්න

අංක 1 : 3 months කියන තැනට 12 months දෙන්න

අංක 2 : Use DNS කියන තැනට යන්න

අංක 1 : Ip Address වලට ඔයාගේ vps ip address දෙන්න

අංක 2 : continue කරන්න

ඔයාගේ mail එක ගහලා Verify My Email Address දෙන්න

gmail එකට log වෙලා confirm කරන්න

mail එක confirm කරලා login උනටා පස්සේ complete order දෙන්න

පැය 2 වගේ ගියාට පස්සේ ඔයා ගත්ත domain name එක url bar එකේ ගහන්න

ගැටලුවක් තියනවනම් කියන්න.

තවත් අලුත් ලිපියකින් හමුවෙමු.

2 Replies to “Apache2 Website එකට Domain එකක් Add කරමු”

  1. මචන් WordPress site එකක් හදාගන්නේ කොහොමද ? පුලුවන්නම් කියලා දෙන්න ලොකු දෙයක් 🙏🙏

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *