අද කතා කරන්නේ වටින වෙබ් එකක් ගැන 🙂

මොකක් හරි file එකක් download කරද්දී අපි file එක download කරල තමා අපේ virus guard වලින් එක scan කරල බලන්නේ.

VirusTotal කියන වෙබ් එකෙන් වෙන්නේ ඔයා download කරන file එක scan කරලා කියනවා එක download කරන්න සුදුසු ද කියලා.

download කරන හැම file එකක් වගේම VirusTotal වෙබ් එකෙනුත් scan පරක් දාන්න එතකොට තව ලෙයර් එකක් එනවා ඔයාගෙ security  එකට .

VirusTotal වෙබ් එක 2004 ඉදන් කරගෙන එන වෙබ් එකක් ලොකු community එකක් තියනව. account එකක් හදා ගන්න අමතක කරන්න එපා

හරි අපි බලමු කොහොමද VirusTotal වෙබ් එකෙන් scan කරන්නේ කියල

මුලින්ම VirusTotal වෙබ් එකට යන්න

VirusTotal

file: කියන එකෙන් තමා computer එකේ තියන file එක upload කරල scan කරන්නේ

url: මේකෙන් තමා download link එක හෝ වෙනත් ඔනම link එකක් scan කරන්නේ

search: hash,domain name වගේ එවා scan කරන්න පුලුවන්

malware තියන file එකක් පේන්නේ පහලින් තියන විදියට

ප්‍රශ්න තියනවා නම් පහලින් දාන්න ….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *